Pääluottamusmies tiedottaa uudesta työaikalaista

Laitan teille vähän infoa 1.1.voimaan tulleesta Työaikalaista.

Lain tarkoitus on turvata työntekijälle terveellisemmät ja turvallisemmat työolot --> työntekijän työsuojeluperiaate. Työntekeminen jaksotyössä eli ns. kolmivuorotyössä vaatii nyt pureutumista työyhteisöissä lain perimmäiseen tarkoitukseen.

Joudumme mahdollisesti muokkaamaan työhön tulo ja töistä lähtemisen aikatauluja. Työsuojelun kannalta alamme yhteiskunnallisesti pakostakin noudattamaan ergonomisempaan suuntaan tehtäviä työvuoroja. Ergonominen työvuoro ajattelua menee aamusta -iltaan-yöhön. Tämä ei tarkoita, että et pystyisi koskaan tekemään mitenkään muuten työvuoroja. Mikäli teillä on Autonominen työvuorosuunnittelu käytössä työyhteisöissä sitä ei tarvitse lopettaa tämän lain myötä. Teidän täytyy vain sopia yhteiset pelisäännöt työyhteisössä esimiehenne kanssa ja toteuttaa niin, että lakia ei rikota. Työterveyslaitos ja Työterveyshuolto suosittaa 5 töitä ja 2 vp periaatteella työrupeamaa. Mikäli olette saaneet muutella keskenänne työvuoroja, niin käykää keskustelua esimiehenne kanssa osastopalavereissa. Esimies aina vastuussa, että ammattitaito säilyy työvuorossa ja työaikalakia noudatetaan. Mikäli joku on tehnyt enemmän aamuja tai joku iltoja sekään ei ole mahdotonta tämän lain toteutumisen kannalta.

Muutoskohtia on useita;

Nyt vain 1.1.20 KVTES JA AVAINTA (SOSTES JA TPTES 1.4.20)

- perättäisten yövuorojen määrä on nyt enintään 5 ja ennen oli 7. Tämän jälkeen pitää antaa 24h yhtäjaksoinen vapaa. Tässäkin on lakimuutoksen syynä vaikutus terveyteen ja tapaturma-alttiuteen. Tästä ei voida sopia paikallisesti toisin.

Poikkeuksen tekee esim. sairaustapaus ja työnantaja voi kysyä työntekijää tekemään lisäyön= perustuu vapaaehtoisuuteen ja jokaiselta kerralta kysyttävä erikseen. Työvuoroluetteloon ei voi suunnitella, kuin 5 yötä max.

- VUOROKAUSILEPO, pääsääntönä 11 h yhtämittainen lepotauko työvuorojen välillä.

- jokaisen työvuoron alkamiseta seuraavan 24 h aikana pitää olla yhdenjaksoinen vuorokausilepo

- poikkeuksellinen 11 h alittava vuorokausilepo täytyy tulla poikkeuksen kautta. Itse ei voida suunnitella äkikseltään tapahtuvaa poikkeusta. Esimies määrittää aina poikkeuksen mikäli alittuu. Esim. hälyvuoro, sairaustapaus tms. voi tehdä poikkeuksen.

Mikäli joskus näin tapahtuu ja tapahtuukin. Työnantajan täytyy antaa menetetty lepoaika seuraavan vuorokausi levon aikana ellei, niin viimeistään 14 pv kuluessa. Viikkolepo voi kuitenkin korvata sen siihen sattuessaan.

- pätkä aamut poistuu (mahdollista vain esim. 7-11 ja aikaisintaan klo.22 yöhön)

- pitkät työvuorot poistuvat

- sairauspoissaolot vähenevät

Mikäli joskus poiketaan 11 h lepotauosta se ei saa olla säännönmukaista. Vertaa esim. saat kukkia kolmessa viikossa aina yhtenä lauantaina. Tätä voidaan sanoa säännönmukaiseksi.

Työaikalakia tulee noudattaa. Laki on pakottava laki. Vertaa esim. emmehän me aja autoakaan humalassa koska laki kieltää sen.

Tiedän, että tämä on aiheuttanut harmia ja päänvaivaa työpaikoilla. Me pääluottamusmiehet emme ole tätä lakia tehneet täällä Sodankylässä. Laki on tullut lain säätäjältä. Tulevan kevään neuvotteluiden aikana saamme varmaankin joitakin tarkentavia soveltamisohjeita ja lain säätäjä tarkkailee lakia käytännössä.

AVI tulee seuraamaan tarkkaan työaikalain noudattamista ja me pääluottamusmiehetkin tulemme seuraamaan työvuoroluettelon toteutumista ja toteumalistoja.

Mikäli sinulla on kysyttävää niin laita minulle sähköpostia.

piiju.leppanen@sodankyla.fi tai piiju.leppanen@superliitto.fi

Muutenkin haluan muistuttaa, että laittakaa minulle virallisesti sähköpostia mikäli teillä on kysyttävää luottamusmiesasioissa. Messenger ja WhatsApp viestit eivät ole virallisia kanavia kysellä asioita. Jos joku tarvitsee nopeaa vastausta ja pystyn sen antamaan pikaisella aikataululla, voi vinkata, että on laittanut minulle postia.

teijän, pääluottamusmies, Piiju