Pääluottamusmiehen muistuttaa kunnan velvollisuuksista valvoa hoivayrittäjiä

Kuntien velvollisuus valvoa niin kunnan omia, kuin yksityisiä hoivayrittäjiä.

Työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista ja työnantajan on puututtava niihin. Työntekijöillä on kuitenkin oltava aito mahdollisuus ilmoittaa epäkohdista ilman pelkoa ikävistä seuraamuksista. – Valitettavan usein epäkohtien esiin tuomisesta on seurannut työntekijälle ongelmia, Paavola kertoo.

Vanhustenhoidon ongelmat ovat olleet mittavia ja se vuoksi vanhuspalvelulakiin tulee sitova hoitajamitoitus. Lain noudattamista on valvottava ja huolehdittava siitä, että mitoitukset toteutuvat. Sitova hoitajamitoitus toteutetaan asteittain niin, että lain voimaantullessa 1.10.2020 henkilöstömitoituksen tulee olla vähintään 0,5 työntekijää. 1.1.2021 henkilöstömitoituksen tulee olla vähintään 0,55 työntekijää ja 1.1.2022 vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden. Siirtymäajan päättyessä 1.4.2023 edellytetään vähintään 0,7 mitoitusta.

Superin tiedote asiasta:

https://www.superliitto.fi/viestinta/tiedotteet-ja-kannanotot/kaikkia-vanhustenhoidon-yksikoita-tulee-valvoa/?fbclid=IwAR1H37NIg_VW-hAmgs0TPEV4lvB3pwkhplHkwM-rHTfHPA03izcR6cQn1Mc#.XzJnEizJc0U.facebook