Pääluottamusmiehen ajankohtaiset viestit

 

11.10.2021

Sinä Superin jäsen, joka työskentelet Kotihoidossa.

Laita minulle viestiä, miten lakisääteiset taukosi toteutuvat? Ovatko taukosi määritelty päivä ohjelmaan? Miten siirtymäajat toteutuvat paikasta A paikkaan B?

Mikäli sinulla on muuta tähän liittyen, niin voit siitäkin laittaa viestiä.

Vastauksia toivoisin mahdollisimman pian!

sähköposti,

piiju.leppanen@sodankyla.fi

-----------

29.9.2021

Uusi Työaikalaki!

Hei, muistakaa, että ei ole pakko alittaa 11 tunnin lepoaikaa.

Mikäki haluat vapaaehtoisesti antaa alitetun 9 tunnin lepoajasta kirjallisen suostumuksen työnantajalle max.1-3x per lista. Tämäkin on irtisanottavissa työntekijän kirjallisella perumisella.

Listantekijä ei siis voi automaattisesti suunnitella sinulle alitettua lepoaikaa.

Olkaa yhteydessä mikäli tätä rikotaan!

------------

28.9.2021

Sodankylän kunnassa käydään työsuojeluvaalit 2022-2025.
keskiviikkona 27.10.21.

Intrassa ilmoitetaan vaalijärjestelyistä ensi viikolla henkilöstöpäällikön toimesta.

Olen ehdokkaana varsinaiseksi työsuojeluvaltuutetuksi, toimialueelle B.

(Toimialue B:n työsuojeluvaltuutettu edustaa perusturvapalveluiden ja teknisen toimialan henkilöstöä työsuojelua koskevissa asioissa).

Toivon, että pääsen SuPerilaisena ehdokkaana edelleen edustamaan meidän porukkaa ja pureutumaan työsuojelullisiin asioihin. Sodankylän kunnassa edustan kaikkia työntekijöitä alueellani tasa-arvoisesti. SuPer liittona auttaa minua mikäli tarvitsen apua ja neuvoja, kuten Avikin. Viimeiset pari vuotta ovat olleet todella haasteellisia. Välillä on tullut kokemus, että meidät työsuojeluvaltuutetut "nuijitaan" ja ohitetaan mennen tullen ja palatessa. Olen vienyt sitkeästi asioita eteenpäin kaikella parhaalla mahdollisella tavalla ja kokemuksella sekä puuttunut teidän työntekijöiden parhaaksi työsuojelullisiin seikkoihin. Asiakas ja potilasturvallisuus ovat olleet myös tärkeänä puolustuksen kohteena. Olen saanut muistutella työnantajaa työsuojelun näkökulmasta ja mihin milloinkin on puututtava. Minulla on pitkä kokemus työsuojelusta ja olen kouluttautunut 14-vuoden aikana paljon. Olen myös rohkea ottamaan vaikeita asioita keskusteluun ja yritän hakea puolueettomasti parhaan lopputuloksen asioille. Vien sitkeästi asioita eteenpäin ja kysyn neuvoa tarvittaessa. Pitkä kokemus on auttanut minua hakemaan "väyliä" asioiden selvittelemisessä.

Toivon, että käytte antamassa äänenne vaaliuurnilla, kun rantaudumme 27.10 työpaikoille ja kuntaan. Vaalipaikat ilmoitetaan ensi viikolla.

yt, Piiju Leppänen

----------

21.9.2021

HOX!!!

Pyysin teiltä sijaishankintaan liittyviä kirjauksia. Nyt on todella tärkeää, että kirjaatte niitä ylös. Sain työnantajalta viestiä, että se on lähes olematonta! Nyt on kerätty kolmen viikon ajalta työnantajan toimesta(esimiesten ilmoittamat) arki-illat ja viikonloput mitä olette joutuneet hankkimaan. Että se on lähes olematonta.

Olen täysin ihmeissäni, etteikö se olekaan ongelma?

terkuin, Piiju, plm

-------------

17.9.2021

Tehostetun palveluasumisen työpaikoille on tulossa loppuvuodesta SuPerin kouluttaja Sari Ilonummen johdolla Vanhuspalvelulain mukaista koulutusta mitoituksesta. Koulutus järjestetään työntekijöille ja esimiehille. Teamsin tai mahdollisena läsnäolo koulutuksena.

Vanhustyönjohtaja Sinikka Hotti lupasi kunnanjohtajan luvalla että koulutus järjestetään. Enää on kiinni sopivasta päivämäärästä. Saadaan sitten koulutuksen myötä tarkasteluun välillinen ja välitön työ.

Koskaan ei kannata luovuttaa. Vuosi meni, että sain asiaa nytkähtämään eteenpäin!!

Terkuin, Piiju

--------------

17.9.2021

Huom!

Olen toukokuussa pyytänyt työnantajaa valmistelemaan lähi- ja perushoitajien sijaishankintaa vastuu vuoroissa.

Pyytäisin teitä kirjaamaan työpaikoillanne(kunnan) seuraavaa.

Aika kuinka kauan sijaishankintaan on kulunut aikaa? (Kuinka kauan olet ollut poissa hoitotyön mitoituksesta).

Kuinka usein sijaisia hankintaa arki-iltaisin ja viikonloppuisin?

Saitteko sijaisia? Kirjaus myös tästä.

Minulla olisi sitten näyttää neuvotteluissa jotain "kättä pidempää".

Voitte laittaa minulle sitten tietoa ko.asiasta.

Toivon, että tämä viesti tavoittaisi työpaikat kunta puolella.

terveisin, Piiju plm

-----------------

1.9.2021

Sote puolen työntekijät;

Sain eilen kuulla, että työnantaja on itsenäisesti päättänyt antaa 100€ korvauksen HÄLYTYSVUOROSTA mikäli kutsu tapahtuu 21.30-06.00 aikana yö vuoroon kutsuttaessa.

ENTINEN AIEMMIN HYVÄKSYTTY HÄLYTYSKORVAUS ON VOIMASSA ENTISIN SÄÄNNÖKSIN. TÄMÄ KOSKEE VAIN YÖ-VUORON AIKAISTA HÄLYÄ!

Mikäli sinulla on ollut tällainen kutsu hälyvuoroon, niin ole yhteydessä esimieheesi. Maksu vuoron vastaanottamisesta maksetaan takautuvasti.

Tämä tieto ei tullut meille pääluottamusmiehille asti!

Voimassa määräajan 16.6-31.10.21

--------------

31.8.2021

Uusi Sote-sopimus tulee voimaan 1.9.21

Sinun työntekijänä ei tarvitse tehdä asialle mitään. Työnantaja siirtää Sote-sopimuksen alle automaattisesti työntekijät, jotka siinne kuuluvat työnkuvansa perusteella.

Varhaiskasvatus/koulunkäynninohjaajat ei siirry Sote-sopimukseen, vaan jää KVTES;iin.

(Vaka opettajat, johtajat ja erityisopettajat siirtyvät OVTES;iin). Ei siis koske meidän jäseniä.

Sen sijaan epäpätevinä erityisopettajina tai opettajina työskentelevät lastenhoitajat siirtyvät uuteen hinnoittelutunnukseen KVTES;iin 1.9.21 alkaen.

Vapaapäivien sijoittelu jaksotyössä.

6.mom.

Jollei toimintojen luonne muuta vaadi, työntekijän/viranhaltijan säännöllinen työaika sijoitetaan viidelle työpäivälle viikossa. Työvuorot suunnitellaan siten, että työntekijälle/viranhaltijalle annetaan vähintään kaksi vapaapäivää viikkoa kohden. Vapaapäivät tulee pyrkiä antamaan peräkkäisinä päivinä viikon aikana.

Soveltamisohje:

Työvuorot suunnitellaan siten, että työntekijälle/viranhaltijalle annetaan vähintään kaksi peräkkäistä vapaapäivää kolmen viikon aikana. Kaksi peräkkäistä vapaapäivää tarkoittaa kahta peräkkäistä kalenteripäivää.

Vapaapäiviä on siis annettava vähintään kaksi viikkoa kohden eli vähintään 6 kolmessa viikossa. Lisäksi vähintään kerran kolmessa viikossa vapaapäivien on oltava peräkkäin. Vapaapäivät ovat kokonaisia kalenteripäiviä. Eli esimerkiksi yövuoron jälkeinen nukkumapäivä ei ole vapaapäivä.

Vuorokausilepo jaksotyössä:

Työntekijä/viranhaltijalle on jaksotyössä annettava jokaisen työvuoron alkamista (lasketaan siitä, kun työpäivä aloitetaan) seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika. (Varallaoloaikana tehtyä työtä lukuun ottamatta).

Jaksotyössä vuorokausilepo saadaan kuitenkin työn järjestelyihin liittyvistä syistä lyhentää yhdeksään tuntiin työaikalain 25§:n 1 mom. edellyttämällä tavalla (viittausmääräys). Jaksotyössä voidaan sopia vuorokausilevon lyhentämisestä 9 tuntiin pääsopimuksen 13§ ja tämän sopimuksen 1 luvun 4§;n mukaisesti. Tätä ei kuitenkaan voida tehdä säännönmukaisesti.

Paikallisten sopimuksen määräysten soveltaminen työntekijään/viranhaltijaan edellyttää "kaksiportaista sopimista", eli paikallinen sopimus ja työntekijän antama suostumus alittaa 11 lepoaika.

Olemme työnantajan kanssa neuvottelemassa paikallista sopimusta ko. asiasta. Tulen pääluottamusmiehenä esittämään ja viemään paikalliseen sopimukseen mahdollisuuksien mukaan SuPer liiton suosittelemia lähtökohtia. Enimmäismäärät 9 tunnista 3 viikossa ja työssä jaksamisen seuranta. Työaikalain lähtökohtana on edelleen työntekijän työsuojelu ja työssäjaksaminen.

Työntekijä joka ei halua alittaa 11 tunnin lepoaikaa ei tarvitse sopia tai antaa suostumustaan työantajalle. Tästä edellytyksestä ei voida sopia toisin paikallisella sopimuksella. Tarkoittaa, että työnantaja/listantekijä ei voi automaattisesti alittaa 11 tunnin lepoaikaasi.

Työntekijä, joka on antanut suostumuksensa, voi perua sen määräajan puitteissa, jonka tulemme määrittämään työnantajan kanssa paikallisessa sopimuksessa.

Mikäli sinulle tulee kysymyksiä, jotka askarruttavat, voit laittaa minulle sähköpostia.

piiju.leppanen@sodankyla.fi

terveisin, sinun ammattiosastosi pääluottamusmies/puheenjohtaja Piiju