KORONA-AJAN TIEDOTTEITA KUNNAN SEKÄ NUTUKKAAN HENKILÖSTÖLLE

18.11.2020

 

Hei

Laitan tännekin. Mikäli työnantaja määrännyt teitä Korona testiin esim.päivittäin. Työnantajan määräämiin tutkimuksiin maksaa työnantaja myös matkakulut.

Tehkää siis työnantajalle matkakulukorvaukset. Laitan vielä asianomaisille viestiä, jotka kyselleet asiaa. Varmistin tämän vielä tänään liiton edunvalvonnasta.

Terveisin, Piiju plm

 

13.11.2020

NUTUKKAAN varsinaiset työntekijät.

Mikäli teille tulee korona tilanteen johdosta kysymyksiä, niin soittakaa minulle 040 7706768 tai laittakaa sähköpostia piiju.leppanen@sodankyla.fi

Jos olet tehnyt ylityötä ja sinua määrätään ottamaan ja vähentämään elettävän listan aikana joitakin vuoroja ja olemaan vapaalla, vaikka sinulle olisi merkitty suunniteltu työvuoro. Sinun ei tarvitse jäädä "ylimääräiselle vapaalle" jos et sitä aidosti halua.

Toivon, että lähestytte minua ja lupaan järjestellä asioita Superin pääluottamusmiehenä. Työsuojeluasioissa hoidan teidän kaikkien Nutukaslaisten asioita työsuojelullisesti. Mikäli suojavaate asiaa, niin laittakaa viestiä tai soitelkaa minulle.

Muutoin mikäli joku työkaverisi kuuluu muuhun ammattijärjestöön, niin ottaa yhteyttä omaan pääluottamusmieheen työvuoro asioissa ja niihin liittyvissä ongelmissa. On hyvä kuitenkin mainita, että olisi hyvä kuulua Superiin, että meillä saa edunvalvontaan apua 

Pidetään yksityisyys ja laitellaan postia.

Teille kaikille voimia jokapäiväiseen työntekoon. Kiitos työnantajalle, että on järjestänyt työvoimaa ja lisäkäsipareja Nutukaaseen 

Hei

Jaan tänne linkin Tapaturma- ja läheltä piti tilanteita varten.

https://sodankylankunta.sharepoint.com/sites/Henkilostoopas/SitePages/Tapaturma--ja-läheltä-piti-tilanteet.aspx

terveisin, Piiju

 

13.11.2020

Hei laitan teille tähän jotain tärkeää työvuoroista:

Voiko esimies määrätä jäämään aamuvuoron jälkeen suoraan iltavuoroon?

•Tuplavuoron tekeminen on työvuoron pidentämistä ja edellyttää aina työntekijän suostumuksen. Työaikalain mukaan työvuorolistan mukaista vuoroa voi ilman työntekijän suostumusta pidentää työvuoron alettua ainoastaan siinä tapauksessa, että kyse on hätätyöstä.

•Hätätyö on perusteltua, jos jokin ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen normaalissa toiminnassa tai jos jokin tapahtuma vakavasti uhkaa johtaa keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen. Tällaisia tapahtumia voisivat olla esimerkiksi tulipalo tai vesivahinko.

•Työnantaja voi toisinaan vedota siihen, että kyse on hätätyöstä. Silloin kannattaa pyytää, että työnantaja näyttää työsuojeluviranomaiselle tehdyn ilmoituksen hätätyöstä.

HÄTÄTYÖN TEETTÄMINEN VAATII TYÖSUOJELUVIRANOMAISELLE TEHDYN ILMOITUKSEN!

Eli vaadi nähdä ilmoitus!

Kenen vastuulla on huolehtia, kuka tulee työvuoroon?

•Työnantajalla pitäisi olla tiedossa, mistä saadaan sijainen myös lyhyisiin ja yllättäviin poissaoloihin. Sijaisten soittaminen on esimiehen tehtävä, koska vain työnantajan edustajalla on oikeus palkata työntekijöitä.

•Jos työnantajan varahenkilöstö- tai sijaispoolista ei saada sijaista, voi esimies tiedustella vapaapäivillä olevilta työntekijöiltä, olisiko joku halukas tulemaan ylimääräiseen työvuoroon. Työntekijällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta olla tavoitettavissa vapaapäivänään, ellei varallaolosta ole erikseen ole sovittu. Ja, jos olet sopinut varallaolosta, siitä on erikseen työehtosopimuksessa sovittu korvaus.

Aivan viimeisenä keinona on kysyä jo työvuorossa olevilta, olisiko jollain mahdollisuus tehdä ylimääräinen työvuoro eli jäädä tuplavuoroon.

•Työntekijän ei kannata kieltäytyä tuplavuorosta, jos työnantaja uhkaa varoituksella ja katsoo työvuorosta kieltäytymisen olevan työstä kieltäytymistä. Tällaisessa tilanteessa työnantajalle kannattaa ilmoittaa kirjallisesti, että ei hyväksy tuplavuoroon määräämistä, mutta tulee tekemään työvuoron, koska työnantaja uhkaa varoituksella tai työsuhteen päättämisellä. Samalla tämä tieto kannattaa välittää luottamusmiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle jatkotoimenpiteitä varten.

Mitä ylityö on ja miten se korvataan?

•Ylityö on työnantajan aloitteesta työntekijän suostumuksella tehtävää työtä, joka ylittää vuorokautisen, viikoittaisen tai jaksolle suunnitellun säännöllisen työajan.

•Ylityötä muodostuu, kun työehtosopimuksessa sovittu säännöllinen työaika ylittyy. (Eli KVTES jaksotyö 114.45). On ylityöraja, jonka jälkeen tehty työ on ylityötä.

•Esimerkki: Työntekijää pyydetään jäämään vuoron lopussa vielä töihin tai vapaapäivältään ylimääräiseen vuoroon.

Ylityö edellyttää aina työnantajan aloitettaTyönantaja ei voi kuitenkaan määrätä työntekijää ylitöihin. Ylityöhön on aina oltava myös työntekijän suostumus

•Työaikalain mukaan ylityön teettämiseen tarvitaan työntekijän suostumus. Kun työntekijä suostuu tekemään ylimääräisen työvuoron tai jäämään tuplavuoroon, voi hän ilmoittaa esimiehelle, että haluaa siitä ylityökorvauksen. Työnantaja ei voi poistaa listalta jo vahvistettua työvuoroa sillä perusteella, että sen vuoksi syntyisi ylitöitä.

SOPIKAAkäytännöistä työyksikössä mihin kirjataan muuttuneet työvuorot esimiehen pyynnöstä = perustellut syyt

•Jälkeenpäin näillä voi olla merkitystä työaikakirjanpidossa! Muutos + tai – tulee merkitä esimiehen toimesta samalla kertaa, kun pyytää perustellusta syystä muutosta!

EI VOIDA MERKITÄ JÄLKEENPÄIN! Mikäli esimies ei tehnyt muutosta samalla kertaa, niin sitä ei voi tehdä jälkeenpäin missään muualla listan aikana. Mikäli sinulta jäi puuttumaan tunteja, niin niitä ei voi lisätä jälkeenpäin. Tämä menee työnantajan tappioksi.

terveisin, Piiju sinun pääluottamusmies